Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimbeleid is onlosmakelijk verbonden met het arbobeleidsplan. Dat plan is op stichtingsniveau opgesteld met als doel het voorkomen of verminderen van het verzuim. Daarbij zijn de activiteiten gericht op het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer in relatie tot diens werk.

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie