Scholing

Het bestuur is van mening dat investeren in haar mensen de beste kwaliteitsimpuls is voor goed onderwijs. Het staat buiten kijf dat de kinderen op onze scholen in goede handen zijn. Dat ze iets leren, ze worden gestimuleerd en dat ze worden klaargestoomd voor het leven en het werk. Sinds 1 augustus 2006 bestaat er in Nederland een wet, die simpelweg bepaalt dat scholen aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van het onderwijs. De Wet op de Beroepen in het Onderwijs, ofwel Wet BIO. Het bestuur biedt haar medewerker een zeer ruim aanbod met studiemogelijkheden aan.

 

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie