Mobiliteit

Het mobiliteitsbeleid draagt positief aan het functioneren en welbevinden van de personeelsleden bij door de afwisseling van taken, werkomgeving en loopbaan-perspectieven. De beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers willen we vergroten en de continuïteit van het onderwijs waarborgen. 

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie