Missie/visie

Onze missie is om hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding aan te bieden, gericht op de katholieke identiteit, waarin kinderen worden gevorm in de volle breedte van het menszijn. Dat doen we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen met ouders.

Onze visie

Bij ons staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. Wij bieden een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving. Dit biedt kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.