Organisatie

Alle scholen vallen onder de Stichting Primenius en de kinderopvanglocaties vallen onder de Stichting Tamariki. Beide stichtingen zijn nauw met elkaar verbonden en vallen onder één bestuur.

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Zoals iedere school een eigen medezeggenschapsraad (MR) heeft met een ouder- en personeelsgeleding, heeft de Stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die ‘bovenschoolse’ aangelegenheden behandelt.

Lees meer

Historie

De Stichting Primenius is ontstaan op 1 januari 2016 na de fusie van de Stichting Fidarda en SKOD.

Lees meer