Organisatie

Alle scholen en kinderopvanglocaties vallen sinds 1 januari 2023 onder de Stichting Primenius. Voorheen waren het twee stichtingen (onder één bestuur): Primenius en Tamariki.

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Zoals iedere school een eigen medezeggenschapsraad (MR) heeft met een ouder- en personeelsgeleding, heeft de Stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die ‘bovenschoolse’ aangelegenheden behandelt.

Lees meer

Historie

De Stichting Primenius is ontstaan op 1 januari 2016 na de fusie van de Stichting Fidarda en SKOD.

Lees meer