Identiteit

Het onderwijs en de opvang van de stichting Primenius zijn kwalitatief hoogwaardig, voelbaar en zichtbaar, persoonlijk en ontwikkelingsgericht. De scholen en de kinderopvanglocaties werken vanuit een gezamenlijke gedragen visie. Daardoor creëren we optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van kinderen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn gelijkwaardig en geloofwaardig. We benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid. Iedereen is bij ons gelijkwaardig. Wij zorgen dat ieder kind gezien wordt en zich gewaardeerd voelt. Wij hebben aandacht voor verscheidenheid in maatschappij en religies. Wij staan voor wat we zeggen en spreken elkaar daar op aan: we zijn geloofwaardig. Wij beloven onderwijs en opvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit gericht op de toekomst van het kind.

Katholiek sociaal denken

Voor Primenius geldt dat ons katholiek sociaal denken het fundament is en blijft van al ons handelen.

Holistische benadering We gaan uit van de waardigheid van iedere persoon en dat maakt dat we ons richten op de ontwikkeling van heel de persoon. Wij zorgen ervoor dat kinderen groeien in alle dimensies van het menselijke bestaan. Gemeenschap Leven is altijd samenleven, leven in gemeenschap. Ieder mens binnen die gemeenschap is mede verantwoordelijk voor een goede en duurzame samenleving. Vertrouwen Wij leven vanuit het vertrouwen dat ieder mens geliefd is en dat je je niet anders voor hoeft te doen dan dat je bent. Dit maakt een mens vrij van de druk om in alles te moeten slagen. Dit schept ruimte en vrijheid. We hebben er vertrouwen in dat je veel kan bereiken als je er in gelooft. Solidariteit Ieder kind verdient warmte en aandacht voor wie hij is in zijn leven en leefomgeving. Wij zijn zichtbaar solidair met wie buiten de boot dreigt te vallen of wie in de samenleving als vreemdelingen gezien worden. Verantwoordelijkheid Wij komen op voor de vrijheid, het initiatief en de verantwoordelijkheid van de gemeenschap, zowel binnen als buiten de organisatie. Verbinding maken met medewerkers, met ouders en andere betrokkenen is de basis van ons handelen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.