Over ons

We hebben 35 locaties in de provincies Groningen en Drenthe: basisscholen en (integrale) kindcentra. Ons onderwijs en opvang gebeurt voor de meeste locaties op basis van katholieke identiteit. Op de locaties die geen katholieke identiteit hebben, vormen onze kernwaarden gelijkwaardig en geloofwaardig de basis. Wij benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid en iedereen is bij ons gelijkwaardig. Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. We hebben aandacht voor verscheidenheid en religies. Wij beloven onderwijs en opvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit, gericht op de toekomst van elk kind.

Organisatie

Alle scholen vallen onder de Stichting Primenius en de kinderopvanglocaties vallen onder de Stichting Tamariki. Beide stichtingen zijn nauw met elkaar verbonden en vallen onder één bestuur.

Identiteit

Het onderwijs en de opvang zijn kwalitatief hoogwaardig, voelbaar en zichtbaar, persoonlijk en ontwikkelingsgericht.
We handelen vanuit de kernwaarden ‘gelijkwaardig’ en ‘geloofwaardig’.

Missie/visie

Wij staan voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit, waarin onze organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn.