Vragen over de iPad van uw kind?

 


Om tot gepersonaliseerd leren te komen, maken onze scholen gebruik van iPads in het onderwijs. We maken onder andere gebruik van iPads bij rekenen (math en rekentuin), begrijpend lezen (nieuwsbegrip), Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Door gebruik te maken van iPads als hulpmiddel kunnen kinderen de lesstof op eigen niveau en in eigen tempo eigen maken. De leerkracht heeft hierin veel meer de rol van coach in plaats van lesgever.

Heeft u vragen over de iPad? Lees hier meer over bestellen en schademeldingen.

Over de thuisinstallatie hebben we een handleiding gemaakt. Deze handleiding kunt u hier downloaden.

 

Bijlagen

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie