Kinderopvang

De Stichting brengt school en kinderopvang in de wijk samen en biedt kinderopvang in de…

Vakantierooster

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie. Het…

Samenwerkingsverband

De scholen van Primenius liggen geografisch in verschillende regio’s. Hierdoor nemen de schoolbesturen deel aan…

Leerplicht

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf…

Klachtenregeling

De klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. Een exemplaar van deze regeling ligt ter inzage…

Toetsen en leerlingvolgsysteem

Het ouderportaal van ParnasSys geeft alle ouders inzage in de gegevens die school van de…

Externe links

Hieronder vindt u enkele websites van gerelateerde organisaties.

 

 

 

 

www.onderwijsbureau-meppel.nl

www.duo.nl
www.onderwijsinspectie.nl…