Procedure

De school is verantwoordelijk voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring en zet de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in gang. Hiertoe dient een dossier te worden aangeleverd. In het dossier staat ook hoe u als ouder steeds op de hoogte wordt gehouden van de voortgang.

Het dossier wordt eerst gestuurd naar de Commissie Interne Kwaliteitstoetsing binnen de stichting. Deze Commissie toetst of de aanvraag voor toelaatbaarheid in SBO/SO terecht is, in relatie met wat is gedaan door de school en de afgesproken basisondersteuning.

Als de Commissie Interne Kwaliteitstoetsing van oordeel is dat de aanvraag terecht is, dan zal het dossier worden voorgelegd aan de Commissie van Advies/Toelaatbaarheid van het desbetreffende samenwerkingsverband.

Bij het toelaatbaar achten van een leerling voor een andere vorm van onderwijs wordt door een commissie van deskundigen altijd goed gekeken naar de individuele situatie van het kind en de omstandigheden, wat de school heeft gedaan en met welk resultaat. Tevens wordt gekeken of alle mogelijke interventies zijn ingezet. In de afweging wordt o.a. de visie van de ouders, de leerkracht en deskundigen zoals een orthopedagoog meegenomen.

Op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs kunt u in het ondersteuningsplan lezen hoe de werkwijze van de Commissie van Advies/Toelaatbaarheid is in uw regio.

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie