Toelaatbaarheidsverklaring

Voor sommige kinderen is de extra ondersteuning die de school kan bieden niet voldoende. Als – ondanks het inschakelen van onderwijsspecialisten en andere externe deskundigen (zoals jeugdarts GGD, schoolmaatschappelijk werk) – de school ‘handelingsverlegen’ blijft, wordt in het belang van het kind gekeken naar een andere lesplaats. Dit kan een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) zijn of een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Plaatsing op zo’n school kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Lees meer

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie