Speciaal Onderwijs (SO)

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Speciaal onderwijs bestond voor 1 augustus 2014 uit 4 clusters. De speciale scholen cluster 3 (leerlingen met mentale of fysieke beperking en ernstig zieke leerlingen) en cluster 4 (leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek) horen nu bij het samenwerkingsverband.

De scholen van cluster 1 en 2 vallen niet onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

 

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie