Speciaal basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO)

Toelating op een speciale basisschool of op het speciaal onderwijs is alleen mogelijk als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als een leerling toelaatbaar is, dan kan de ouder een keuze maken welke school voor speciaal basisonderwijs de voorkeur heeft.
 

Lees meer over SBO
Lees meer over SO

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie