Gezinsspecialist

De gezinsspecialist zorgt voor de korte lijn naar het CJG en het bredere veld van jeugdzorg. Hij of zij coördineert de zorg vanuit het CJG. De gezinsspecialist kan advies geven ten aanzien van (vroeg)signalering en preventie in en om de school. De gezinsspecialist is er ook om bij een opvoedingshulpvraag de communicatielijnen tussen school en ouders open te houden en houdt de directeur op de hoogte van de voortgang. Ook de betrokkenheid van jeugdarts of schoolverpleegkundige is van groot belang.


Daar waar ouders om de school heen externe ondersteuning inschakelen, waarbij uiteindelijk ook inbreng van de school wordt verwacht, is het streven om de contacten via de onderwijs- c.q. gezinsspecialist te laten lopen. Als externe adviseurs handelingsadviezen geven aan de school, maakt de school de afweging of de uitvoering hiervan wenselijk en mogelijk is. De school communiceert het standpunt dat ze inneemt naar de ouders.

 

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie