Samenwerking Jeugdzorg

Wij werken samen met partners met eenzelfde visie op onderwijs en kinderen. Afstemming tussen alle partijen is van essentieel belang om effectief ondersteuning te organiseren.

Voor ons staan kind, ouder en leerkracht centraal. Het Onderwijsondersteuningsteam speelt een rol als er vragen zijn. Zijn er vragen op onderwijskundig gebied, dan wordt de onderwijsspecialist ingeschakeld. Vragen op het gebied van opvoeding worden voorgelegd aan de gezinsspecialist (en aan beiden in geval van een combinatie). De directeur is regievoerder. De MIB’er ondersteunt en coördineert vanuit haar specialisme.

 

Lees meer

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie