Orthopedagogen

De vier orthopedagogen staan dicht bij de school en ondersteunen, adviseren en/of begeleiden de basisschool bij hun vragen met betrekking tot de onderwijsbehoefte van kinderen middels observaties en onderzoeken. Elke orthopedagoog heeft een vast aantal scholen die ze begeleidt. De orthopedagogen spreken de school aan op de eigen kracht en het eigen oplossingsvermogen. De orthopedagogen zijn goed bekend met de school en betrekken de gehele schoolkwaliteit bij de advisering. De orthopedagogen kunnen scholen met elkaar in contact brengen om effectieve werkwijzen aan elkaar over te brengen. De orthopedagoog heeft inzicht in de best passende plek voor een leerling en adviseert eventueel een andere (speciale) basisschool. De inzet van de orthopedagogen is zowel preventief als curatief. Minimaal vier keer per jaar komt de orthopedagoog bij de MIB’er voor een consultatief overleg. De orthopedagoog ondersteunt de MIB-er bij vragen omtrent leerkracht- en leerlingbegeleiding. Daarnaast worden scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de MIB’ers en de schoolteams.

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie