Samenstelling Onderwijsondersteuningsteam (OOT)

Het Onderwijsondersteuningsteam richt zich op het versterken van de leerkracht, zodat hij/zij in staat is om Passend Onderwijs te bieden. In het Onderwijsondersteuningsteam zitten medewerkers met diverse expertise. Het team wordt aangestuurd door de directeur Kwaliteit & Onderwijsondersteuning. De MIB’ers vallen onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur Kwaliteit & Onderwijsondersteuning. Het Onderwijsondersteuningsteam heeft een eigen secretariaat.

Tot het team behoren:

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie