Cluster 1 en 2

Niet elke vorm van speciaal onderwijs valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het gaat dan om cluster 1 en 2.

Onder cluster 1 vallen de scholen voor leerlingen met een visuele beperking. Er zijn in heel Nederland ongeveer 2500 blinde en slechtziende leerlingen die speciaal onderwijs volgen. De meeste van de blinde/slechtziende kinderen gaan met speciale begeleiding naar het gewone onderwijs.

Lees meer informatie over de cluster 1 school

Onder cluster 2 vallen de scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. Dit kunnen ernstige spraak- of taalmoeilijkheden zijn of een vorm van autisme waarbij de communicatie het belangrijkste probleem is en niet het gedrag.

Lees meer informatie over de cluster 2 school

 

Lees meer

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie