Commissie Interne Kwaliteitstoetsing (CIK)

Het bestuur van Primenius heeft er voor gekozen om bij de start van Passend Onderwijs een Commissie Interne Kwaliteitstoetsing in te stellen. Als een school van mening is dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om op een andere speciale (basis)school geplaatst te worden, wordt het dossier éérst voorgelegd aan deze Commissie.

Deze Commissie Interne Kwaliteitstoetsing doet uitspraak of de aanvraag voor toelaatbaarheid in SBO/SO terecht is, in relatie met wat is gedaan door de school en de afgesproken basisondersteuning. De uitspraak resulteert in een advies aan het College van Bestuur.

De Commissie Interne Kwaliteitstoetsing kan het College van Bestuur ook actief wijzen op kansen en bedreigingen van de ondersteuningsmogelijkheden van de individuele school. De expertise kan ook worden ingezet om de school advies en aandachtspunten te geven met betrekking tot ondersteuning op de reguliere basisschool om de leerling verder te helpen. De Commissie Interne Kwaliteitstoetsing komt geregeld bij elkaar om zo snel mogelijk te kunnen reageren op de aanvraag van de school voor een toelaatbaarheidsverklaring en in het belang van het kind zo snel mogelijk te handelen. De Commissie Interne Kwaliteitstoetsing is alleen te benaderen door scholen.

 

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie