Basisondersteuning

In het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is afgesproken wat ouders tenminste kunnen verwachten van de school als het gaat om onderwijsondersteuning. Op al onze scholen werken wij aan een hoog niveau van basisondersteuning, zoals u kunt lezen in het schoolondersteuningsprofiel op de website van de betreffende school.

De basisondersteuning wordt uitgewerkt in de volgende aspecten:


Preventieve en licht curatieve interventies
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Er zijn ten minste afspraken vastgelegd over de volgende licht curatieve interventies:

 • Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen)
 • Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben, waarbij naast fysieke toegankelijkheid er ook sprake kan zijn van een bredere toegankelijkheid in het kader van de Wet gelijke behandeling
 • Een protocol voor medische handelingen
 • De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden

Deze interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen.


Ondersteuningsstructuur
Iedere school heeft beschreven wat de expertise is van het (ondersteunings-)team voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden in de onderwijsorganisatie van de school. Ook wordt aangegeven met welke ketenpartners wordt samengewerkt.


Planmatig werken
De indicatoren Zorg en Begeleiding, zoals die door de onderwijsinspectie in het toezichtkader voor po zijn vastgelegd, vormen het uitgangspunt voor het niveau van planmatig werken.

Snel contact?

 • 0597-676955 Kantoor
 • info@primenius.nl
 • 0597-743100 iPad service
 • ipad@primenius.nl
 • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
 • debiteuren@primenius.nl
 • Scholtenswijk 10,
  9665 KN Oude Pekela
 • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie