Onderwijsondersteuningsteam Primenius (OOT)

Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend Onderwijs is een andere manier om de behoefte aan extra ondersteuning te organiseren. Het bestuur van Primenius is primair verantwoordelijk voor deze ondersteuning. 

Primenius heeft een eigen Onderwijsondersteuningsteam dat de school helpt om deze ondersteuning te kunnen bieden. Het Onderwijsondersteuningsteam staat in dienst van de scholen van Primenius. Ons team bestaat uit MIB'ers, orthopedagogen en specialisten die er samen met de school op gericht zijn om de leerkracht te versterken, zodat de leerkracht in staat is om Passend Onderwijs te bieden aan de kinderen op onze scholen. Op onze scholen staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken.  Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze scholen is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. Het ondersteuningsteam helpt de scholen en de leerkrachten om dit te bereiken. De medewerkers van het onderwijsondersteuningsteam staan dicht bij de school en ondersteunen, adviseren en/of begeleiden de basisschool bij hun vragen met betrekking tot de onderwijsbehoefte van kinderen. 

De werkwijze van het onderwijsondersteuningsteam staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit document beschrijft de procedures die gevolgd worden en de mogelijkheden (en grenzen) van Primenius om onderwijs te geven dat aansluit bij de talenten en behoeften van kinderen. Daarnaast heeft elke school van Primenius ook de eigen mogelijkheden en grenzen beschreven. Deze informatie is te vinden op de websites van de scholen.

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie