Catechetische vorming

Elke school geeft onder begeleiding van een identiteitsbegeleider inhoud aan de catechetische vorming aan kinderen. Alle medewerkers worden door de identiteitsbegeleider ondersteund en begeleid om deze catechetische vorming gestalte te doen geven. In onze manier van werken willen wij laten doorklinken dat we uitgaan van een katholieke inspiratie. Dit loopt als een rode draad door ons onderwijs. Ouders en kinderen moeten in ons doen en laten de katholieke identiteit herkennen en beleven. Binnen de Stichting hanteren wij een benoemingsbeleid, inhoudende dat iedereen die bij ons les geeft op een van onze scholen beschikt over het Catechesediploma. 

In 2016 willen wij realiseren dat er op iedere school van onze Stichting een identiteitsbegeleider wordt aangesteld.

 

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie