Basisschool en BSO

4 tot 13 jaar

Tiener basisschoolkind
Kaart laden
    Zoek naar een locatie bij jou in de buurt via je postcode. Of bekijk het locatie overzicht

Zoek je een basisschool die bij jouw zoon of dochter past? Hier vind je meer informatie over onze scholen en ons onderwijs. Er is altijd wel een locatie bij jou in de buurt. Daarnaast hebben onze locaties veelal voor- en naschoolse opvang.

Gelijkwaardig en geloofwaardig

Primenius verzorgt onderwijs voor kinderen in het primair onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe. Dit gebeurt voor de meeste scholen op basis van katholieke identiteit. Op de scholen die geen katholieke identiteit hebben, vormen onze kernwaarden gelijkwaardig en geloofwaardig de basis. Wij benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid. Wij zorgen ook dat ieder kind gezien wordt en zich gewaardeerd voelt. Daarnaast staan we voor wat we zeggen en spreken elkaar daar op aan: we zijn geloofwaardig.

Gepersonaliseerd leren

Kinderen krijgen op onze scholen de kans om zich in een veelzijdige ontdekkingsreis te ontwikkelen tot wereldburgers. We bieden kinderen een eigentijdse persoonlijke ontwikkellijn, waar ze zelf steeds meer invloed op krijgen. Ieder kind doorloopt op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo de leerstof. Daarbij is de rol van de leerkracht steeds meer coachend, in plaats van sturend. We noemen dit gepersonaliseerd leren.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De kinderen die op onze scholen onderwijs genieten, kunnen ook gebruikmaken van onze voor- en naschoolse opvang, veelal op dezelfde locatie. De buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. De BSO vindt plaats vóór en na schooltijd, ook in de vakantie en op studiedagen. Bij de BSO ligt de nadruk voornamelijk op ontspanning. Kinderen gaan immers de rest van de dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO komen, krijgen ze alle tijd om te spelen met leeftijdsgenoten, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten. Er worden wel activiteiten aangeboden die in het teken staan van de ontwikkeling van de kinderen zoals de motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden, maar deze zijn vrijblijvend.

Ondanks de vrijheid die de kinderen krijgen, is er ten allen tijde begeleiding van een pedagogisch medewerker. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen zich gehoord en gezien voelen en stimuleren ze in hun zelfredzaamheid. Kinderen mogen veel zelf proberen, soms letterlijk met vallen en opstaan. Daar leren ze van en het is goed voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen meedenken over bijvoorbeeld een uitstapje naar het bos of een knutselactiviteit. Een kind leert zo dat zijn mening belangrijk is, maar ook dat hij rekening moet houden met meningen van anderen.

Onderwijs en opvang samen!

Primenius verzorgt onderwijs en opvang, veelal op dezelfde locatie. Daardoor worden school en kinderopvang in de wijk samengebracht. Met deze combinatie creëren we de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen. De cultuur van de scholen en de opvang is gelijk. Dit biedt structuur, veiligheid en rust.

Ik wil meer informatie