John A.C.H. van Meekeren inspireert, is aanjager en heeft passie voor onderwijs. Hij is de Voorzitter van het College van Bestuur.

Van Meekeren heeft tot 2005 gewerkt als manager en directeur in de gezondheidszorg, respectievelijk voor gehandicapten en ouderenzorg.

Vanaf 1986 tot en met 1998 was hij voorzitter van de St. Vitusschool te Winschoten. Bij het fuseren van de katholieke scholen (eenpitters) in de provincie Groningen, trad hij toe tot het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Provincie Groningen (SKOPG). Hij is vier jaar voorzitter geweest en is vanaf 2003 professioneel bestuurder geworden voor het katholiek onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe.

Hij is te typeren als iemand die vanuit de zakelijke verbinding richt op onderwijsinnovatie, gericht op een visie van eigenaarschap van alle actoren in dit proces, dus vanaf bestuur, directie, medewerkers en kinderen. Vanuit zijn bestuurlijke ervaring komt hij tot de volgende conclusie.

De kwaliteit van onderwijsinnovatie wordt beïnvloed door goed personeelsbeleid. Leerkrachten  moeten ondersteund worden om hun bevlogenheid om te zetten in effectief vakmanschap.

Als bestuurder geeft hij de richting aan waar het naartoe moet, en hij weet maar al te goed dat hij erg afhankelijk is van zijn medewerkers. Zowel van de directeuren op de scholen als de andere medewerkers. Zij moeten het iedere dag in de school waarmaken. Hij is ervan overtuigd dat onderwijsinnovatie - en de verandering daarin - moet komen vanuit de medewerkers zelf, vanuit de basis. "We hoeven niet te wachten op de minister, de staatssecretaris, de inspectie. Medewerkers en Stichting, samen geven we vorm aan innovatie en doen dat vanuit vakmanschap en kracht."

John van Meekeren inspireert zijn medewerkers aan de hand van artikelen, die in het personeelsblad Link verschijnen.

Lees hier het artikel over wat Benedictus ons kan leren.

Lees hier het artikel over de Golden Circle, passie, geloof en vertrouwen.

Lees hier het artikel over identiteit.

Lees hier het artikel over de grenzen heenkijken.

Lees hier het artikel 'onbekend maakt onbemind'.

Lees hier het artikel over 'gewoon doen'.

Lees hier het artikel over beter worden.

Lees hier het artikel over verwondering

 

Per 1 januari 2019 heeft Primenius een nieuwe voorzitter College van Bestuur.

Op 7 september 2018 is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met de benoeming van Béjanne Hobert tot voorzitter College van Bestuur van de Stichtingen Primenius en Tamariki. Klik hier voor het persbericht.

 

 

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie