Bestuur en toezicht

Mevrouw Bëjanne Hobert is voorzitter van het college van bestuur. De voorzitter wordt bijgestaan door een stafbureau bestaande uit:
-    Beleidsadvies en communicatie/pr
-    Personeelsadvies
-    Secretariële ondersteuning
-    ICT
Verder wordt gebruik gemaakt van de diensten van Onderwijsbureau Meppel. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur.

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie