Succesvolle voorlichting Talentenprogramma Primenius

Op woensdag 31 mei organiseerden we een informatiebijeenkomst voor iedereen met interesse in ons Talentenprogramma. In de skybox bij FC Emmen en FC Groningen verkenden jonge professionals de mogelijkheden van een opleiding en baan in het onderwijs. 

 

Inspelen op het lerarentekort
De verwachting is dat het lerarentekort in de regio Groningen en Drenthe tot 2020 oploopt naar meer dan 250 leraren. Landelijk zal dit tekort zelfs oplopen naar enkele duizenden. De Stichting Primenius biedt daarom samen met de Katholieke Pabo Zwolle een Talentenprogramma aan. Primenius en KPZ werken samen om studenten kansen te bieden en de risico’s voor het onderwijs te beperken. MBO- en havo/vwo-studenten bieden we een tweejarige hbo-opleiding ter voorbereiding op een zelfstandig diploma en met uitzicht op vaste praktijkplaatsen. Voor getalenteerde havo/vwo studenten is het mogelijk de bacheloropleiding te combineren met de pre-master onderwijskunde. Ook werven we deeltijdstudenten vanuit de financiële sector, banken en verzekeraars voor een duale opleiding. Primenius wil deze (deeltijd) studenten in de eindfase van de opleiding een betaalde praktijkplaats bieden op een van de scholen van de Stichting.
 

Een logische samenwerking
Primenius en KPZ werken al jaren intensief samen in het opleiden van studenten tot leraar basisonderwijs. Sinds 2016/2017 leiden we ook op tot Pedagogisch Professionals Kind en Educatie met een tweejarige zelfstandige hbo-opleiding. Met het Talentenprogramma richt Primenius zich op de ontwikkeling van onderwijsteams Kind en Educatie van de Toekomst.  Primenius en KPZ zijn ervan overtuigd dat de traditionele verhoudingen tussen opleiding, arbeidsmarkt, werkgeverschap en professionalisering geen gepaste oplossingen biedt voor de toekomstige ontwikkelingen en het behouden van bekwame professionals op het gebied van Kind en Educatie. Primenius en KPZ werven talenten voor vaste praktijkplaatsen in de regio en leiden hen op met een reëel perspectief op een betaalde arbeidsplaats tijdens of na de opleiding. Primenius zoekt specifiek aankomende talenten die zich uitgedaagd voelen om het gepersonaliseerd onderwijs - waarbij het kind écht centraal staat - verder vorm te geven. 
 

Twee opleidingen
De deelnemers van het Talentenprogramma kunnen kiezen uit twee opleidingen bij KPZ. De nieuwe Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie (tweejarige hbo-opleiding niveau 5) of de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (vierjarige hbo-opleiding niveau 6). “Wij helpen studenten om de juiste keuze te maken,” vertelt John van Meekeren (bestuurder van Primenius). “Wij voorzien namelijk een groot tekort aan leraren en pedagogisch professionals in onze regio.” 
 

Een uitdagend programma
Onze kinderopvanglocaties en onze scholen ontwerpen een veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat. Daarin krijgen kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en écht te kunnen leren. Dat willen wij ook voor de studenten. Deelnemende studenten krijgen daarom extra begeleiding van een coach van Primenius. Voor mbo-studenten biedt KPZ extra begeleiding om de overgang naar het HBO te vergemakkelijken. 
 

Kansen voor de toekomst
Deze extra begeleiding is niet het enige voordeel dat het Talentenprogramma biedt. In een praktijkleerovereenkomst worden de afspraken over onder andere de praktijkvergoeding vastgelegd. Bovendien hebben de deelnemers zicht op een vaste baan in de regio Groningen/Drenthe. 
Het Talentenprogramma richt zich niet alleen op jonge studiezoekers. “Wij zijn ook op zoek naar zij-instromers die een hbo- of wo-opleiding hebben afgerond. Zij hebben de mogelijkheid om bij KPZ de verkorte deeltijdopleiding tot Leraar Basisonderwijs te volgen. Daarnaast hebben zij een vaste praktijkplaats op scholen en Integraal Kindcentra. Vanaf het tweede studiejaar kan de praktijkplaats overgaan in een betaalde praktijkplaats,” legt Van Meekeren uit. 
 

Aanmelden voor het Talentenprogramma
Heb jij interesse om deel te nemen aan het Talentenprogramma van Primenius en KPZ? Meld je dan aan via personeelszaken@primenius.nl. Mocht je niet bij de voorlichting aanwezig zijn geweest en wil je toch graag meer informatie? Stuur ook dan gerust een mail met je vragen!

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie