Benoeming voorzitter College van Bestuur

Primenius en Tamariki maken nieuwe bestuurder bekend

Oude Pekela – 10 september 2018

Op 1 januari 2019 zal mevrouw Béjanne Hobert in dienst treden van de Stichtingen Primenius en Tamariki. Zij volgt hiermee John van Meekeren als voorzitter van het College van Bestuur op.

Na een zorgvuldige selectieprocedure waarbij diverse geledingen vanuit de organisatie betrokken zijn geweest, is de keuze unaniem gevallen op mevrouw Hobert.

Béjanne Hobert is op dit moment dean van het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool. Daarvoor was zij onder meer vestigingsdirecteur bij ROC Friese Poort Drachten en adjunct-directeur Volwasseneneducatie bij ROC Eindhoven. Zij heeft een lerarenopleiding gedaan en vervolgens onderwijskunde gestudeerd.

De huidige bestuurder, John van Meekeren, blijft tot 1 januari 2020 als lid van het College van Bestuur verbonden aan de stichtingen. Hij zal op 1 januari 2019 zijn functie als voorzitter overdragen. Het jaar 2019 zal de heer Van Meekeren gebruiken om zijn werkzaamheden af te ronden en over te dragen aan mevrouw Hobert.

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie