Missie & Visie

 

Missie

Onze Stichting staat voor hoog gekwalificeerd en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit, waarin school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn.

Deze missie is ons bestaansrecht en moet ons onderscheiden in de onderwijsmarkt en geeft de ambitie en de richting aan waarmee wij de komende jaren willen werken. Alle medewerkers, kinderen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren en daar vanuit te handelen. 

Visie

Op onze scholen staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken.  Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze scholen is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. 

Deze basis biedt kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen. Om deze visie te realiseren zullen we actief partnership aangaan met ouders en hun kind(eren) en zullen we moderne middelen aanschaffen en inzetten (21st century skills) om kinderen tot  ontwikkeling te brengen. Zodoende kunnen we een optimale leeromgeving creëren.

Onze visie op gepersonaliseerd onderwijs

Gepersonaliseerd leren binnen Primenius betekent dat leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces krijgen. Dit gebeurt door elk kind op zijn eigen niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht verandert daardoor van sturend naar coachend. We zetten in op welbevinden en betrokkenheid van iedereen in de organisatie. ICT speelt een grote rol in de ontwikkeling richting gepersonaliseerd leren.

Ons strategisch ontwikkelplan 2019-2023

Klik hier voor de pdf van ons plan.

 

 

 

 

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie