Leren met een iPad

Onze kinderen groeien op in de informatiemaatschappij. Wat betekent dit voor het onderwijs?
 
Uit ervaring is gebleken dat digitale middelen het onderwijs kunnen ondersteunen.
Oefensystemen zoals de Rekentuin zijn afgestemd op de kinderen waardoor ze erg gemotiveerd zijn. Een digitale leerlijn, zoals Math voor rekenen, zorgt ervoor dat kinderen meer zelf kunnen beslissen. Deze middelen maken een andere wijze van lesgeven mogelijk;

  • de leerkracht geeft een korte instructie en heeft leergesprekken met de kinderen met een duur en frequentie die afgestemd is op de behoefte van het kind.
  • kinderen kunnen zich als expert aanmelden in het systeem en helpen elkaar.

Eigentijds onderwijs betekent dat de school en de leerkrachten het onderwijs verzorgen. Er wordt nog steeds gewerkt met concrete materialen, zoals: papier, puzzels, blokken, dobbelstenen en bijvoorbeeld een litermaat. Om het onderwijs zo goed mogelijk te maken worden digitale middelen ingezet, zoals digitale leerlijnen en de iPad.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met alles wat er gebeurt in de informatiemaatschappij, zonder dat het gebruik van digitale middelen de overhand krijgt.

Digitale middelen kunnen het leerproces van de kinderen en het onderwijs ondersteunen. Daarom heeft de stichting een systeem waarbij de ouders tegen gereduceerd tarief en in termijnen een iPad kunnen verkrijgen voor gebruik op school en thuis. We willen alle kinderen op alle scholen van de stichting deze kans geven.

We raden aan om pas vanaf groep 3 een iPad aan te schaffen. Indien u een iPad aanschaft voor uw kind in groep 1 of 2, kunnen wij niet garanderen dat het apparaat wordt ondersteund tot het einde van groep 8.

Voor de informatie over het aanschaffen van een iPad verwijzen wij u naar  http://www.primenius.nl/ouderinformatie/leren-met-een-ipad 

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie