Identiteit

De onderwijskundige inrichting van onze scholen wordt geïnspireerd door en is gebaseerd op waarden en normen die verankerd zijn in het christendom met als richtsnoer het Evangelie van Jezus van Nazareth, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen.

Dit uit zich onder andere doordat ouders en kinderen warmte ervaren in de zorg naar elkaar toe, door het geloof in de toekomst, gemeenschapszin en de zorg voor de schepping.

Daarnaast grijpen leerkrachten momenten aan om te vieren de rituelen uit het geloof geven daar ankerpunten voor.

We streven naar een betrokken en daardoor zinvolle relatie met de geloofsgemeenschap (parochie). Elke school beschrijft deze relatie in haar schoolplan.

Elke school geeft onder begeleiding van een identiteitsbegeleider inhoud aan de catechetische vorming aan kinderen. Alle medewerkers worden door de identiteitsbegeleider ondersteund en begeleid om deze catechetische vorming gestalte te doen geven.

In onze manier van werken willen wij laten doorklinken dat we uitgaan van een katholieke inspiratie, hetgeen als een rode draad door ons onderwijs loopt. Ouders en kinderen moeten in ons doen en laten de katholieke identiteit herkennen en beleven. 

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie