Identiteit

Het cluster Identiteit buigt zich over de volgende ambities.

  • Sterke positionering van Primenius als vertegenwoordiger van katholiek onderwijs.
  • De katholieke scholen van Primenius dragen dagelijks in hun omgeving het katholiek onderwijs uit.
  • De scholen van Primenius met een andere denomatieve vorm dragen hun vorm van onderwijs actief uit.
  • Alle medewerkers zijn bekwaam om de katholieke identiteit of hun denomatieve vorm in zowel onderwijs als in de omgang actief vorm te geven.

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie