Directeurenberaad, clusters & managementoverleg

De directeuren hebben maandelijks overleg in het directeurenberaad onder leiding van het College van Bestuur. 

Clusters
Om samenwerking en samenhang tussen de verschillende geledingen in het onderwijs te versterken, werken de directeuren samen in vier clusters. De directeuren van de 34 scholen zijn verdeeld over de cluster Onderwijs, cluster Identiteit, cluster Personeel en Organisatie en cluster Financiën, Materiele Zaken, Huisvesting. Gezamenlijk behandelen ze de gestelde doelstellingen in het Stichting Ondernemings Plan.

In het Management Overleg (MO) laat het cluster zich vertegenwoordigen door de clustercoördinator. De vier coördinatoren vormen samen met de de directeur Onderwijs en Kwaliteit, de beleidsadviseur en het College van Bestuur het MO.


Ieder cluster wordt geleid door een coördinator, zijnde één van de directeuren.

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie