De Stichting

De missie van de stichting is om kwalitatief hoogwaardig, toetsbaar en eigentijds onderwijs te verzorgen voor leerlingen in het primair onderwijs, op basis van de Katholieke identiteit. De directie en leerkrachten van 34 basisscholen (27 katholieke, 2 katholiek protestant christelijk - waarvan één SBO, 1 katholiek openbaar en 4 algemeen bijzondere scholen) in Groningen en Drenthe hebben samen met de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de vorming van kinderen in de volle breedte van het menszijn. Binnen de stichting staan kinderen centraal en gaat het om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven.

Het beleid van de stichting  is gericht op innovatie en verdere professionalisering. De ontwikkeling, het opvoeden van kinderen en het principe van een leven lang leren van de professionals staan centraal. De grondslag van de scholen biedt de leerlingen een veilige, uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. Leerlingen krijgen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Omgaan met onderlinge verschillen en talentontwikkeling wordt gestimuleerd.

Dagelijks zetten 500 medewerkers zich met passie in en zorgen er voor dat meer dan 5000 basisschoolleerlingen zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.

De basis voor het handelen van de bestuurder en de medewerkers worden gevormd door vijf kenwaarden. Deze kernwaarden zijn: Kindgericht, Katholiekgericht, Toekomstgericht, Resultaatgericht en Maatschappijgericht.

Op uitvoeringsniveau werken de 34 basisscholen in Groningen en Drenthe al geruime tijd samen onder de verantwoordelijkheid van één College van Bestuur, dat gevestigd is in Oude Pekela.

 

 

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie