GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is wettelijk verplicht en regelt de invloed op het beleid en het functioneren van de school. In de MR hebben ouders en medewerkers van de school zitting. Afhankelijk van de onderwerpen kan de oudergeleding en de personeelsgeleding instemmen of adviseren bij de voorstellen, die de schooldirectie voorlegt. Iedere school heeft een MR, die locatie gebonden zaken bespreekt, waarbij de directeur een adviserende rol vervult. De GMR behandelt ‘bovenschoolse’ aangelegenheden en ook hierin is een ouder- en personeelsgeleding vertegenwoordigd.

 

Jaarverslag GMR 2019

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie