Werken aan het onderwijs van morgen

Op onze scholen staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken.  Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze scholen is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving.

Deze basis biedt kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen. Om deze visie te realiseren zullen we actief partnership aangaan met ouders en hun kind(eren) en zullen we moderne middelen aanschaffen en inzetten (21st century skills) om kinderen tot  ontwikkeling te brengen. Zodoende kunnen we een optimale leeromgeving creëren.

Klik hier voor meer informatie

Snel contact?

  • 0597-676955 Kantoor
  • info@primenius.nl
  • 0597-743100 iPad service
  • ipad@primenius.nl
  • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
  • debiteuren@primenius.nl
  • Scholtenswijk 10,
    9665 KN Oude Pekela
  • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie

Leren met een iPad

Om tot gepersonaliseerd leren te komen maken onze scholen gebruik van iPads in het onderwijs. We maken onder andere gebruik van iPads bij rekenen, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Met de iPads als hulpmiddel, kunnen kinderen de lesstof op eigen niveau en in eigen tempo eigen maken.

Meer informatie over iPads

Zoek een school bij u in de omgeving

De scholen van Primenius verzorgen hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs. In een open dialoog met het katholieke geloof, ontwikkelen wij unieke identiteit. Onze inspiratie uit het geloof loopt als een rode draad door de dagelijkse praktijk. Dit uit zich in een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waarin we onderwijs geven aan kinderen, afgestemd op hun behoeften, talenten en mogelijkheden. Met zicht op ontwikkelingen in de samenleving halen we samen met ouder en leerling het beste uit ieder kind.

Maak hier kennis met onze scholen