Wij zijn Primenius

en wij brengen basisonderwijs en kinderopvang in de wijk samen

Over ons

We hebben 36 locaties in de provincies Groningen en Drenthe: basisscholen, kinderopvanglocaties en (integrale) kindcentra.

Ons onderwijs en opvang gebeurt voor de meeste locaties op basis van katholieke identiteit. Op de locaties die geen katholieke identiteit hebben, vormen onze kernwaarden gelijkwaardig en geloofwaardig de basis. Wij benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid en iedereen is bij ons gelijkwaardig.

Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. We hebben aandacht voor verscheidenheid en religies. Wij beloven onderwijs en opvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit, gericht op de toekomst van elk kind.

Onze visie

We bieden kinderen een eigentijdse persoonlijke ontwikkellijn. Ieder kind krijgt gaandeweg steeds meer invloed op zijn ontwikkellijn en is eigenaar van het proces om daarmee een zelf-reflecterend vermogen te ontwikkelen. Hierin vinden wij het belangrijk dat onderwijs en opvang samenwerken en op elkaar aansluiten.

Contact